Νιπτήρες Plano

                                                                                                    ΝΙΠΤΗΡΕΣ PLANO

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ  ΠΛΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΠΩΛ

 

Πάχος πάγκου: 1,5cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M06963 60,5 35,5 40 Χ 23,5
M06895 70,5 35,5 50 X 23,5
M07333 80,5 35,5 50 X 23,5
M06964 90,5 35,5 50 X 23,5
M06894 95,5 35,5 50 X 23,5
M06890 105,5 35,5 50 X 23,5
M06879 120,5 35,5 50 X 23,5
M06886 60,5 40,5 48 X 21,5
M07286 80,5 40,5 58 X 21,5
M06836 90,5 40,5 58 X 21,5
M06970 95,5 40,5 58 X 21,5
M06971 105,5 40,5 58 X 21,5
M06885 120,5 40,5 58 X 21,5
M06977 60,5 46 48 x 27
M06978 70,5 46 58 x 27
M07245 80,5 46 58 x 27
M06979 90,5 46 58 x 27
M06980 95,5 46 58 x 27
M07246 100,5 46 58 x 27
M06981 105,5 46 58 x 27
M06982 120,5 46 58 x 27
M06986 60,5 50,5 48 x 30,5
M06988 90,5 50,5 58 x 30,5
M06987 120,5 50,5 58 x 30,5
M06869 60,5 51,5 58 x 30,5
M06816 70,5 51,5 58 x 30,5
M06925 85 51,5 58 x 30,5
M06814 90,5 51,5 58 x 30,5
M06877 95,5 51,5 58 x 30,5
M06878 105,5 51,5 58 x 30,5
M06809 110,5 51,5 58 x 30,5
M06858 120,5 51,5 58 x 30,5

 


ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΩΛ


Πάχος πάγκου: 1,5cm

 

 

Μ06983 120,5 46 48 X 27
Μ07350 140,5 46 58 Χ 27
Μ06965 120,5 51,5 51 Χ 30,5

 

 

 

 

 

 


ΝΙΠΤΗΡΑΣ AΠΛΟΥ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΩΛ

 

 

Πάχος πάγκου: 1,5cm

 

 

Μ06961 70,5 35,5 50 X 23,5
 
Μ06906 70,5 40,5 58 x 21,5
 
Μ07283 70,5 46 48 X 27
 
Μ06976 70,5 46 58 x 27
 
Μ06880 70,5 51,5 58 x 30,5

Διατίθενται έως 2,70 ανά 10cm κατόπιν παραγγελίας